s železem dokážeme cokoliv . . ...

Zařízení na zpracování vosku

Mobilní kotel s odstředivkou - INOVOVANÝ
kotelodstredivka.jpg, 27kB

Cena bez DPH: 57 000,-Kč

Cena s DPH: 68 970,-Kč

Údržba

Odstředivku po ukončení vykonané práce řádně očistěte a desinfikujte. V zimním období je nutné u odstředivky vypustit vodu, aby nedošlo k deformaci pláště způsobeného mrazem.

Bezpečnost provozu

Při práci a manipulaci s mobilním kotlem je nutné dodržovat bezpečnost práce a protipožární ochranu. Opatrně manipulujte s rozvařeným vřelým voštím, vřelou vodou a kotlem. Obsluha mobilního kotle s odstředivkou je zakázána osobám mladším 18 let. Zabezpečte pracovní prostor před dětmi. Při manipulaci s elektrickým připojením se řiďte dle příslušných ČSN. Samostatnou odstředivku je nutné před použitím ukotvit.

Doporučené ochranné pomůcky:

Gumové rukavice prodloužené s textilní vložkou nebo kožené svářečské rukavice s textilní vložkou. Svářečská ochranná zástěra kožená. Ochranné brýle.

cerne.png, 7,6kB
    tel.: 556 740 323     email: strbak@bazealfa.cz